• Algemene ledenvergadering

    18/02/2020 | Blog | Kees
  • Op donderdag 12 maart 2020 is onze jaarlijkse algemene ledenvergadering gepland.

    Tijdens deze vergadering zal het bestuur de financiele stukken presenteren, het afgelopen jaar evalueren en vooruit kijken naar de plannen voor het komend jaar.

    In 2020 verloopt de termijn van een aantal bestuursleden, dus tijdens de ALV zullen deze posities opnieuw worden ingedeeld en zal daarover gestemd worden.

    Het bestuur hoopt dat iedereen aanwezig zal zijn bij de ALV.